Hotové společnosti

Kupte si připravenou společnost již od 14 990 Kč

Proč vybrat hotovou společnost

  • Minimum práce a žádné obíhání úřadů
  • Splacený základní kapitál
  • Záruka zapsání do obchodního rejstříku (Ověření dostupnosti apod.)
  • Bez čekání, za firmu můžete jednat okamžitě

Jak to funguje?

  • Převod 100% obchodního podílu
  • Ověření podpisů a listin
  • Změna sídla (můžete využít virtuální sídlo)
  • Registrace k dani z příjmu
  • Ohlášesní volných živností, včetně správních poplatků
  • Návrh na zápis změn do obchodního rejstříku